Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Skoro moim celem jest analiza narracji w opowiadaniach Antoniego Czechowa, pracę tę muszę zacząć od definicji samej narracji. Według Słownika Terminów Literackich jest to wypowiedź monologowa prezentująca ciąg zdarzeń uporządkowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich uczestniczącymi oraz ze środowiskiem, w którym się rozgrywają .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Paradygmat ewolucyjny w antropologii społeczno-kulturowej


EWOLUCJONISTYCZNA ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA
przedstawiciele Edward Taylor, Lewis Morgan


uwagi wstępne:
nie przedstawiciele tej orientacji nie realizowali badań w społeczeństwie badań terenowych
w Anglii nie było granicy pomiędzy socjologią a antropologią społeczną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Epoka Starego Państwa była złotym wiekiem dla egipskiej kultury. Bezpieczne położenie i sprzyjające okoliczności sprawiły, że kraj nad Nilem mógł rozwijać się bez przeszkód. Były to czasy budowniczych piramid i królów- bogów. W okresie między 2630 a 1640 rokiem egipscy królowie budowali sobie groby w postaci piramid.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. KLEMENSA PAP. I MĘCZ. W LĘDZINACH

1. Kościół

A)Historia kościoła

Rys historyczny: Dawny kościół parafialny w Lędzinach na tzw. Górce św. Klemensa jest zabytkiem - pomnikiem reprezentującym jedną z najstarszych tradycji chrześcijaństwa na terenie archidiecezji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POJĘCIE KULTURY

1.Różnorodność pojmowania kultury.

łac. colo, colere - pielęgnować, uprawiać. Pierwotnie termin cultura wiązał się z uprawą roli (cultura agri - uprawa ziemi) lub hodowlą i oznaczał przekształcanie poprzez ludzką pracę naturalnego stanu przyrody w stan inny, bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka.