Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do czasów Nowego Państwa nie wytworzył się w Egipcie jednolity typ świątyni. Dopiero w czasach Nowego Państwa władza i bogactwo świątyń powodują, że świątynie stają się budowlami reprezentacyjnymi państwa. Sprzyja to ukształtowaniu się klasycznego typu świątyni, który funkcjonuje od czasów XVIII dynastii.