Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Tu przedstawiam wstęp i zakończenie, treść właściwa znajduje sie w załączniku

Analiza SWOT
Rozwoju Kultury
Miasta Rzeszów
2008


Wstęp
Analiza SWOT, czyli zbiór: Silnych (Strenghts), Słabych (Weaknesses), Szans (Opportunities) oraz Zagrożeń (Thraets), jest to jeden z najpopularniejszych sposobów przedstawienia i posegregowania informacji o danej sprawie. Choć najczęściej jest spotykana we wszelkich analizach biznesowych, nadaje się również znakomicie do przedstawienia innych treści, np. analiz i strategii rozwoju, w tym rozwoju kultury.
Informacja segregowana według powyższych kryteriów jest następnie zapisywana w tabeli o wymiarze dwa na dwa pola , w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych.
Spotykane są trzy podejścia do analizy (tego co reprezentują poszczególne grupy podziału swot):
1. W pierwszej wersji mówi się, że mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, zaś szanse i zagrożenia ? to czynniki zewnętrzne;
2. W drugiej interpretacji, że mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe.
3. W trzeciej wreszcie, że mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas (na które mamy wpływ), a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu
W przedstawianej analizie SWOT rozwoju kultury miasta Rzeszów wydaje się oczywistym, iż wybór drugiej formy jest najodpowiedniejszy.


Podsumowanie
Obserwując zebrane dane, można wysnuć wnioski, iż mimo licznych zagrożeń pojawiających się w sytuacji kulturalnej miasta Rzeszów, istnieje również szereg istotnych czynników w pełni kompensujących te niekorzystne czynniki, a nawet pozwalających z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Obecna sytuacja wymaga sporo pracy. Należy podjąć wszelkie możliwe środki by rozwój Rzeszowa w dziedzinie kultury zmierzał w dobrym kierunku. Szansą na taki rozwój wydają się być społeczne i kulturalne fundusze unijne, pozwalające sfinansować szereg nowych inicjatyw i pomysłów lokalnego środowiska.