Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika emancypacyjna
Przedstaw przedstawiciela wybranej teorii.
Paulo Freire jest jednym z czołowych ideologów pedagogiki emancypacyjnej pojmowanej jako pedagogika uciśnionych. W latach stworzył program alfabetyzacji DOROSŁYCH. Wg niego nie ma innej pedagogiki niż pedagogika uciśnionych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Świat niech będzie piękny, ludzie niech będą dobrzy, dzieci niech będą szczęśliwe.”
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 7 września, 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego lub świadectwa
dojrzałości,\
2) umożliwia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu,
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia na poziomie wyższym,
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zasad określonych w Ustawie z 7 września 1991 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp do książki Krystyny Duraj – Nowakowej p.t „Modelowanie systemowe w pedagogice”.

Geneza książki związana jest z obiektywnie notowanymi faktami w historii rozwoju tzw. Wielkich paradygmatów poznania naukowego, wśród których systemowy ogląd stanowi ostatni wzorzec, najnowszy oraz subiektywnie odczuwaną potrzebę najpierw zgromadzenia danych, a potem ich uporządkowania w sensie studyjnym i opisu w sensie pisarskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
edukacja to ogół procesów,których celem jest zmienianie ludzi,przede wszystkim dzieci i młodzieży,stosownie do panujących w danym społ.ideałow i celów wychowawczych.Struktura problemów w zakresie s.ed.-Mikroedukacja-małe grupy społ(rodzina,sąsiedzi,mass media),-socjalizacja,-patologie społ. i szk.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Geneza antropologii kulturowej.
Nowoczesna antropologia zrodziła się na początku XX w, a jej geneza sięga połowy XIX w. Dlaczego?
1. Nastąpił wtedy rozwój nauk a w szczególności nauk przyrodniczych, pojawiła się praca Darwina „O pochodzeniu gatunku”.
2. Rewolucja techniczna, która pociągnęła za sobą rozwój techniki, co pociągnęło rozwój geograficzny.