Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Etyka zawodu nauczyciela nie doczekała się opracowania syntetycznego, nie ma też takiego przedmiotu na kierunkach pedagogicznych. Rozpatrując problem etyki zawodowej musimy (za prof. Suchodolskim) sięgnąć do tradycji zawodu, a także kultury narodu i do zasad moralności społeczeństwa, adekwatnych do danego zawodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metodologia ? jest to sposób badania rzeczywistości , system jasno określonych reguł i procedur , które pozwalają badać rzeczywistość ,. Opiera się na zasadach :
? natura jest uporządkowana
? natura jest poznawalna , każde zjawisko można opisać
? wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny
? nic nie jest dowiedzione samo w sobie , oznacza to konieczność badan i weryfikacji
? wiedza jest wyprowadzana z nabytego doświadczenia ? im staranniejsze badania ty większa jest nasza wiedza
? wiedza przewyższa ignorancję
Rolą metodologii jest dostarczenie reguł komunikowania się , wnioskowania oraz reguł intersubiektywności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Przedmiot i cel badania
Przedmiotem badania są relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami.
Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:, W jaki sposób agresywne zachowania prezentowane przez nauczycieli wpływają na agresywne zachowania uczniów?

Wyjaśnienie pojęć:
• agresja – każde zamierzone działanie, w formie otwartej lub symbolicznej, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem. W Europie środkowej załamał się stary system państwowy i wielu ludzi zastanawiało się nad przebudową struktur oraz stosunków politycznych i społecznych. Takim właśnie człowiekiem był Emil Molt – właściciel i dyrektor Fabryki Papierosów i Cygar Waldorf-Astoria.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej


Szkolnictwo wyższe bierze swój początek w starożytności, wtedy utworzono rzymskie Ateneum cesarza Hadriana, a także uniwersytet w Aleksandrii. Na przełomie III i IV wieku naszej ery, powstawać zaczęły szkoły rektorów, które stanowiły podstawę szkół wyższych kształcących prawników w Imperium Rzymskim.