Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pytania na egzamin: Współczesne koncepcje pedagogiczne.

1. Pozytywizm w pedagogice (założenia filozofii pozytywistycznej).
-Przypisywanie najwyższej wartości wiedzy naukowej mającej moc sprawczą.
-Hierarchizowanie różnych typów wiedzy
-Najwartościowsze są twierdzenia formułowane na podstawie badań opartych na reguła metodologii badań badań empirycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ANKIETA

ANKIETA ? to technika gromadzenia dokumentów czy informacji, polegające na wypełnianiu odpowiedniego kwestionariusza zazwyczaj o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub też nie samego ankietera.


PYTANIA W ANKIECIE- są zawsze konkretne, ścisłe i jedno problemowe najczęściej pytania są zamknięte i zaopatrzone w tzw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wykłady z Metodologi Pedagogiki Kultury
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
eurosieroctwo- skąd się bierze i jak się objawia, jakie mogą być skutki....

cała praca w załącznikach :)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ekspresja – punkt wyjściowy w pedagogice Celestyna Freineta

Rozwój dziecka, jego naturalny sposób bycia, poznanie dziecka na tle jego warunków.
„Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól mu się wyrazić”

Celestyn Freinet był francuskim pedagogiem – praktykiem.