Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Uniwersytet Śląski
Wydział Pedagogiki i Psychologii

Różnice w zapamiętywaniu szczegółów między dziećmi w wieku 6 lat, które chodzą do „zerówki”, a uczniami pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Projekt badawczy

Katowice 2007


A.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Semiotyka logiczna-nauka o znakach.Zwykle dzieli się na 3 działy: SEMANTYKE-nauka o znaczeniu,
SYNTAKTYKA-nauka o składni, PRAGMATYKA -nauka o relacji między znakiem, a odbiorcą(oddział. znaku na odbiorcę).

Typy wieloznaczności: 1) amfibolia/amfibologia-odmiana wieloznaczności, która jest następstwem jego wadliwej budowy(np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Drodzy Państwo!

Jestem studentką I roku Pedagogiki na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przeprowadzam ankietę wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Tematem ankiety jest „Współczesny system kształcenia na etapie szkoły podstawowej w opinii rodziców”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika serca
Do zasad skutecznego wychowania zalicza się ciągłość, dynamiczność i długotrwałość. Jeżeli więc chcemy wychować człowieka zdrowego psychicznie i fizycznie, musimy zadbać o rozwój jego uczuć, jeszcze przed narodzeniem, w okresie prenatalnym. Już wtedy formułuje się nie tylko biologiczna ale, ale i psychiczna struktura istoty ludzkiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Eutyfronika - nauka zajmująca się zagadnieniami ochrony podstawowych wartości ludzkich w świecie cywilizacji technicznej.
Etymologia - gr. euthyphron \'prostomyślny; oparty na żarliwości uczuć i postaw\'; euths \'prosty; szczery\'; phrontis \'refleksja; myśl\'; nazwa i nauka pomysłu doc.