Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Jaki jest Pani/Pana staż pracy?
..............................................................................
2. Jaki jest Pani/Pana stopień zawodowy?
..............................................................................
3. Czy zamierza Pani/Pan poszerzyć swoje kwalifikacje?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Herbert Spencer urodził się w 1820 r., zmarł w 1903. Z wykształcenia był inżynierem, w młodości zajmował się polityką, by w końcu skoncentrować swoje zainteresowania na filozofii. A na tym polu niemal od razu skupił się na zagadnieniach rozwoju, tak biologicznego, jak i społecznego. Mając 40 lat ogłosił „Program systemu filozofii syntetycznej” i przez kolejnych 40 lat konsekwentnie go realizował.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym, który nawiązuje najsilniej do pajdocentryzmu i pedagogiki Nowego Wychowania. W wychowaniu antyautorytarnym wszystkie osoby, nie tylko wychowanek, ale i wychowawca, traktowane są jako wolne jednostki ludzkie, gdyż takimi istotami się rodzą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metoda monograficzna i biograficzna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Projekt dowolnych zajęć twórczych dla wybranej grupy wiekowej

Zajęcia plastyczne w klasie III szkoły podstawowej

Temat: METAFORYCZNE PRZEDSTAWIENIE TEMATU „CIEKAWE DRZEWO”

Czas trwania zajęć: 45 min.

Cel:
- wzbogacanie wiedzy rzeczowej poprzez obserwację,
- wyrabianie poczucia piękna otaczającego świata - pobudzenie wrażliwości na piękno kształtów i form występujących w przyrodzie
- rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej uczniów.