Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sieroctwo jest problemem, który od dawna stanowi przedmiot zainteresowań pedagogów i psychologów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działaczy społecznych i szerokich kręgów społeczeństwa. Pojęcie sieroctwa wiąże się ze stanem pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowywania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo wychowawczych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
- psychologia rozwoju człowieka
- psychologia grupy
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tematami poruszanymi przez naszą gazetkę są problemy szkolne, wychowawcze oraz inne m.in. komentujące błędne wykonywanie pracy przez nauczycieli.
Jeden z takich problemów dotyczy tzw. faworyzowania uczniów, czyli wywyższania lepszych. Istnieje nieskończenie wiele możliwości, dlaczego nauczyciele wybierają sobie lepszych, czyli tych, co się lepiej uczą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ankieta na temat:

Problem narkomanii wśród młodzieży

Ankieta jest anonimowa. Nie będziesz musiał (-ła) niczego pisać, zaznacz tylko wybraną przez siebie odpowiedź kółkiem . Bardzo proszę o szczerość!!! Na niektóre pytania możesz dać więcej niż jedną odpowiedź.1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metodologia to nauka o metodach prowadzenia badan naukowych. Nauka jest dziedzina wiedzy ktora stanowi przedmiot wykladania w szkolach lub jest uprawiana w placowkach naukowo badawczyc. Jednoczesnie nauka moze byc rozumiana jako dzialalnosc badawcza ukierunkowana na obiektywne, uzasadnione i uporzadkowane poznanie rzeczywistosci.