Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika Aleksandra Niella- 2 godz.
1. Określ na czym polega istota pedagogiki antyautorytarnej.
2. Wymień prekursorów ww. pedagogiki.
3. Przedstaw założenia pedagogiki A. Niella.
4. Co sądzisz o poglądach pedagogicznych A. Niella? W swej ocenie uwzględnij takie kwestie, jak: cel wychowania wg Niella, rozumienie wolności dziecka, prawa dzieci w szkole.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRĄDY:

REKONSTRUKCJONIZM – powstał w USA. W Polsce uprawiany jako odmiana postmodernizmu. Zakłada iż zmiana społeczeństwa jest nieunikniona. Przyszłość ludzkości toczy się poprzez naprzemienność kolektywizmu i autokracji. Wiele grup społecznych posiada własne upodobania, jedne kierują się w stronę autokracji, inne w stronę demokracjo kolektywnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dla każdego człowieka związek jest czymś ważnym, bez względu na jakich zasadach by się opierał. Czy byłaby to przyjaźń, czy kochanie, czy też zwykła znajomość z sąsiadem... W każdym związku dochodzi jednak do nieporozumień czy konfliktów. Komunikacja jest jedynym sposobem, aby utrzymać związek, zażyłość międzyludzką, uczucie pomiędzy dwiema osobami różniącymi się praktycznie wszystkim: płcią, wykształceniem, pochodzeniem, mentalnością, marzeniami, hierarchią wartości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
załącznik