Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nauka z perspektywy historii jest procesem stopniowo podlegającym instytucjonalizacji, posiadającym autonomiczne mechanizmy określające zakres i kierunek zmian. Tak rozumiana „nauka” jest z reguły częścią filozofii.
Nauka zdefiniowana przez filozofię jest przede wszystkim rezultatem działalności uczonych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy – podstawowy element wolnego czasu – był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów.
Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
wiedza przed socjologiczna(elementy)
1. wiedza potoczna ? zbiór spostrzeżeń dość przypadkowych i osobistych, mądrość potoczna jest fragmentaryczna i niespójna, mądrość potoczna jest często pochodna, wiedza zdroworozsądkowa jest często apodyktyczna
2. wrażliwość artystyczna ? sztuka, literatura, film fotografie reportaż telewizyjny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wychowanie jako wspieranie rozwoju to koncepcja, która zakłada, że człowiek rozwija się poprzez zdobywanie doświadczeń. W ten sam sposób, wychowanie definiuje
M. Braun-Gałkowska, gdzie wychowanie to pomoc w rozwoju, czyli zbliżaniu się do wartości najważniejszych tj.: dobro, prawda, miłość.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Anna Łukowska
Wyższa Szkoła Zawodowa ? Kadry dla Europy?
studentka III roku pedagogiki ? wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Współczesny opiekun
jego kwalifikacje i cechy osobowościowe

Rodzina to najcenniejsze środowisko, w którym dziecko rozwija się, poznaje otaczającą rzeczywistość oraz najważniejsze wartości w życiu.