Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antropologia kulturowa – ćwiczenia

Ćwiczenia

Antropologia – to nauka polegająca na adekwatnym opisywaniu i wyjaśnianiu przebiegu procesu ewolucji człowieka w jego własnościach biologicznych i kulturowych.

Kultura – to gatunkowy społecznie organizowany system świadomego przystosowania się człowieka do otoczenia realizowany za pośrednictwem przedmiotowych wytworów i mających na celu zaspokojenie jego różnorodnych potrzeb, które wzbudzają ośrodki napędu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Człowiek w świetle tragedii greckiej:
Człowiek wydobywa się z ziemi-matki (bezpieczeństwo) i rzuca się na morze (pełne niebezpieczeństwa). Człowiek potrafi panować nad tym co rodzi się z ziemi, ale nie siłą fizyczną lecz rozumem. Człowieka od świata zwierząt rózni mowa. Specyfiką człowieka jest ukazywanie swojej przewagi, wielkości, ciągle do czegoś dąży, ale nawet gdy coś osiągnie dalej dąży do doskonałości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika czasu wolnego młodzieży
Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy - podstawowy element wolnego czasu - był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów.
Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czynności przednaukowe
W poznaniu naukowym można wyróżnić czynności, które badacze przeprowadzają zgodnie z określonymi regułami. Są to;
a) czynności przednaukowe, takie jak: definiowanie pojęć, konstruowanie typologii i klasyfikacji obiektów,
b) czynności naukowe: uzasadnianie zdań (twierdzeń), sprawdzanie (weryfikacja) hipotez, wyjaśnianie zdarzeń, budowanie teorii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Grupa dzieci- 20 os.
W trakcie zajęć podział na dwie grupy, bądź bez podziału.
Projekt przewidziany na 5 dni.
Zajęcia 45-min codziennie przez 5dni.1.Dzień pierwszy

*Powitanie
(5min)
*zapoznanie dzieci z tematem zajęć, wprowadzenie do tematu- pogadanka (10min)
*Puszczenie filmu edukacyjnego pt.