Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jest to Praca na temat prostytucji,a konkretnie uczyłem sie z tego do egzaminu z patologi społecznych;)


P.S Wyższa szkoła Pedagogiki i Administracji w P-Ń
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
1. Obszary zainteresowań socjologii wychowania
Socjologia wychowania - jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako procesem społecznym.
Bada m.in. środowiskowe uwarunkowania szkoły, rodziny, grup rówieśniczych, funkcjonowanie różnych środowisk wychowawczych, zmiany celów i treści wychowania społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Różnorodność pojmowania kultury
Zasadnicze różnice pojawiają się, po przyjrzeniu się co oznacza termin "kultura" dla reprezentantów różnych nauk:
· dla archeologa - "zbiór rzeczy materialnych znalezionych na miejscu wykopalisk, wykonanych z kamienia, metalu, kości bądź drewna",
· dla etnografa - "nie tylko przedmioty materialne, lecz również zachowania ludzkie, takie jak pieśni, przysłowia, baśnie, mity, legendy, mody, obyczaje, zwyczaje czy obrzędy, występujące w danym regionie",
· dla antropologa - "sfera przedmiotów materialnych, zachowań ludzkich, a także instytucje, działalność gospodarczą, zabawę, język i religię",
· dla psychologa - "zbiór, do którego wchodzą przede wszystkim zachowania jednostki, jej myśli, uczucia i reakcje; kultura przejawia się poprzez zbiór reguł i motywów postępowania, form ekspresji, nakazów i zakazów, ocen i sądów"
· dla socjologa - "wydzielony obszar życia i działalności grup ludzkich".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika
Wstęp do pedagogiki
Zagadnienia:
1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i dyscypliny pedagogiczne
2. Pedagogika a nauki pogranicza, nauki współdziałania z pedagogiką
3. pedagogika ogólna – zadania i zakresy
4. ogólne dyscypliny pedagogiczne – ich zadania
5.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SOFIŚCI
- jako pierwsi zajęli się sprawami religii w ujęciu historycznym i materialistycznym
- PRODIKOS Z KEOS wiązał rozwój religii z rozwojem ludzkiej kultury materialnej: zaczyna od fetyszyzmu (należy to rozumieć w sensie prymitywnych kultów czczących bożków wyobrażających pierwotne siły przyrody), a dalszy rozwój wiązał z powstaniem uprawy roli i narodzinami rzemiosła.