Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dyscypliny budujące pedagogikę:
-historia wychowania
-teoretyczne podstawy opieki i wychowania
-dydaktyka
-metodologia
POJĘCIE-jest to umysłowa reprezentacja pewnej klasy obiektów; myślowe uchwycenie tego, co wspólne dla obiektów w danej klasie
POGLĄD KLASYCZNY NA POJĘCIA-pojęcie jest syntetycznym opisem klasy desygnatów, konstytuuje je zbiór cech istotnych, czyli wystarczających koniecznych występujących u wszystkich egzemplarzy danego pojęcia,liczba tych cech jest ograniczona.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika holistyczna.

Co oznacza termin holizm? Czym jest pedagogika holistyczna? Jak powinna funkcjonować w życiu szkolnym? Jakimi zasadami kieruje się edukacja holistyczna dzieci i młodzieży w wychowaniu fizycznym? Jak holizm postrzega J. C. Smuts? Jaka pedagogikę holistyczną łączy relacja z hipotezą nieśmiertelności genetycznej?
Edukacja polska XXI wieku, zgodnie z założeniami przeprowadzonej reformy oświaty, zmierza w stronę kształcenia umiejętności i integracji międzyprzedmiotowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Pojęcie socjalizacji
Socjalizacja (wg Malewskiej) to złożony wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek – istota biologiczna staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury.
Jest procesem stawania się takim, jakim chce nas widzieć otoczenie społeczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez tamtejsze władze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pojęcie stresu


Istnieją trzy nurty w określaniu stanu stresu psychologicznego:
• jako bodźca, sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych właściwościach [ale przecież to samo wydarzenie może być dla jednych stresujące, dla innych nie, np. występ publiczny]
• jako reakcji wewnętrznych człowieka (zwłaszcza emocjonalnych), doświadczanych wewnętrznie w postaci określonego przeżycia [ujęcie zbyt jednostronne, niewystarczające - te same reakcje mogą przecież powstać w wyniku np.