Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mam nadzieje ze komus pomoze moja praca. bo ja teraz własnie dsiedze nad magisterką i nie moge znaleść materiałów. jest to praca licencjacka nie kopiujcie jej niech wam pomaga.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W pedagogice spotykamy się z całkowitą swobodą w określaniu metod technik i narzędzi badawczych Choć niejasności w tej mierze nie rozstrzygają o efektach naukowych badań pedagogicznych to jednak w obrębie samej dyscypliny odbierają aparatowi pojęciowemu walor uniwersalności i prowadzą do nieporozumień Zważywszy na fakt, że na gruncie metodologii ogólnej zawsze panował pojęciowy porządek to pedagogiczną swobodę w terminologii badawczej tłumaczyć można tylko młodym wiekiem tego obszaru naukowej aktywności pedagogów Jednym tchem wymieniamy więc wśród metod ankietę i badania historyczno-porównawcze, test i introspekcję Nie nawołuję do ścisłych, schematycznych klasyfikacji Byłby to zabieg szkodliwy Uważam jednak, że na terenie jednej dyscypliny winien panować pewien ład pojęciowy oparty o ustalenia terminologiczne metodologii ogólnej oraz dyrektywę intersubiektywnej komunikowalności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Protokół, wypełniony. Potrzebny do diagnozy dysleksji dla starszych uczniów


PROTOKÓŁ BADANIA UMIEJĘTNOŚCI PISANIA wg J. Mickiewicz


Wiek, klasa …15 lat, klasa II gimnazjum

I. Charakterystyka błędów występujących w pisaniu na podstawie sprawdzianów pisania ze słuchu
a Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji wzrokowej i pamięci wzrokowej Załącznik Nr 2
1 Mylenie liter o podobnym kształcie a-o, l-ł-t, n-r, m-n, u-y, u-w, e-ę, a-ą -
2 Mylne odtwarzanie położenia liter b-p, b-d, d-g, p-g, m-w, n-u -
3 Pomijanie drobnych elementów graficznych liter (znaki dialektyczne „ogonki, ą, ę) +
4 Błędy typowo ortograficzne u-ó, ż-rz, h-ch +
5 Różnicowanie liter dużych dużych małych +
6 Mylenie liter rzadziej używanych H-F-L -
7 Inne błędy-
Liczba błędów 3
b Błędy symptomatyczne dla zaburzeń funkcji słuchowej, w tym słuchu fonematycznego
1 Zniekształcanie struktury wyrazu
Opuszczanie liter +
Opuszczanie końcówek lub cząstek wyrazów, zmienianie +
Dodawanie liter -
Podwajanie liter -
Przestawianie kolejności liter -
Zniekształcanie pisowni całego wyrazu +
Łączna i rozdzielna pisownia +
Mylenie liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie: b-p, w-f, g-k, dz-c, sz-s, i-y -
Mylenie wyrazów podobnie brzmiących -
2 Błędy typowo ortograficzne, wiążące się ze słabą precyzją w różnicowaniu słuchowym dźwięków dźwięków zaburzonym kojarzeniem słuchowo – wzrokowo – słuchowym
Zmiękczenia +
Utrata dźwięczności -
Różnicowanie i-j -
Różnicowanie ą, ę z om, on, em, en +
3 Inne – opuszczanie lub zmienianie wyrazu na inny (+)
Liczba błędów 7
Łączna liczba błędów w tekście 39

II.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika jest przede wszystkim nauką o wychowaniu dzieci i młodzieży. Sama jej nazwa jest pochodzenia greckiego i oznacza „kierowanie dziecka”. W greckim rozumieniu nie była nauką ani nie była też taką dyscypliną, która szuka rozumnego sensu rzeczywistości.
Filozofia jest nauką historycznie zmienna pod względem zakresu i treści.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powstanie socjologii, przedmiot badań socjologii i najważniejsze orientacje teoretyczne (teorie funkcjonalne, teorie interakcyjne, teorie wymiany społecznej, teorie konfliktowe)

Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dokonuje się więc jego podziału na trzy główne działy, którymi są:
- zbiorowości społeczne, czyli kręgi, grupy, klasy, warstwy, kategorie, zbiorowości etniczne i terytorialne oraz inne, oparte na podobieństwie zachowań;
- instytucje społeczne, które są definiowane jako historycznie ukształtowane układy, skupiające ludzi w różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, wśród których można wyróżnić gospodarcze, kulturalne, medyczne, naukowe, oświatowe, polityczne, religijne, socjalne i inne;
- procesy i zjawiska masowe, a wśród nich głównie ruchliwość społeczna, industrializacja, urbaniazacja, alkoholizm, prostytucja, współzawodnictwo, aktywność społeczna, wynalazczość, itp.