Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych.

Swoboda to możliwość postępowania, zachowania się według własnej woli bez konieczności ulegania przymusowi, brak skrępowania, niezależność, wolność. Naturalna łatwość zachowania się, prostota, niewymuszoność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Socjologia- zajmuje się życiem społecznym, bada życie społeczne.

Przedmiotem badań socjologii są:

1)zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi,
2) struktury zbiorowości (np. rodzina, armia),
3) zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach,
4) siły skupiające i rozbijające zbiorowości,
5) zmiany i przekształcenia zachodzące w zbiorowościach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co znaczy dziś wychowanie? Z jednej strony mamy do czynienia z liberalizacją zachowań dzieci, wyrażającą się swobodą, spontanicznością, radością życia i potrzebą ich realizacji, z drugiej zaś strony pojawiają się niepokojące społeczeństwo doniesienia o wzmagających się u dzieci postawach agresji i przemocy wobec samych siebie i dorosłych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prawa dziecka są szczególnym działem praw człowieka. Są szczególne, gdyż dotyczą najmłodszych obywateli kraju, niepotrafiących samemu zadbać o siebie. Oczywiście w myśl konstytucji każde dziecko ma przypisane, przede wszystkim naturalne prawo człowieka, a więc: prawo do życia. Jednakże, by móc prawidłowo się rozwijać, dziecko potrzebuje do pomocy opiekunów, rodziców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia podają narastającą liczbę osób niepełnosprawnych, która w ciągu ostatnich 30 lat zwiększyła się do 18 % całej populacji ludzkiej, czyli co piąty mieszkaniec naszego globu jest w mniejszym lub większym stopniu osobą niepełnosprawną. Stwierdza się, że na świecie jest ponad 500 milionów ludzi upośledzonych fizycznie, psychicznie oraz niepełnosprawnych ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie któregoś z narządów zmysłów (z dokumentów Rady Europy z 1992 r).