Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1. Jaki jest Pani/Pana staż pracy?
..............................................................................
2. Jaki jest Pani/Pana stopień zawodowy?
..............................................................................
3. Czy zamierza Pani/Pan poszerzyć swoje kwalifikacje?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
4. Czy jest Pani/Pan gotowa/y podzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
5. Czy jest Pani/Pan zadowolona z pracy w tej szkole?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
6. Czy szkoła w której pracuje Pani/Pan według Pani/Pana funkcjonuje dobrze?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
7. Czy zauważyła Pani/Pan konflikty między nauczycielami?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
8. Czy zauważyła Pani/Pan konflikty między nauczycielami a Dyrekcją szkoły?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
9. Z czego Pani/Pana zdaniem wynikają te konflikty?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Czy szkoła Pani/Pana zdaniem pomaga w wychowaniu uczniów?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie

dla ucznia

1. Ile masz lat?
..............................................................
2. Czy lubisz swoją szkołę?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
3. Czy szkoła, w której się uczysz ma wysoki poziom wykształcenia?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
4. Czy twoja szkoła zapewnia Ci podstawowe warunki kształcenia?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
5. Czy uważasz, że twoja szkoła jest nowoczesna?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
6. Czy możesz liczyć na pomoc wychowawcy, pedagoga szkolnego w razie potrzeby?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
7. Czy cenisz nauczycieli uczących w twojej szkole?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
8. Co byś zmienił w swojej szkole?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Czy szkoła twoim zdaniem wychowuje?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d) zdecydowanie nie
10. Czy uczestniczysz w życiu społecznym szkoły?
a) tak
b) nie
DZIĘKUJĘ