Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
ANTROPOLOGIA- pochodzi od dwóch słów: Anthropos – człowiek, logos – nauka – tzw. nauka o człowieku, (która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.)
Antropologia dzieli się na szereg dyscyplin szczegółowych, które przynależą do różnych dziedzin nauki. Do najważniejszych zaliczamy: Antropologie kulturową, Antropologie fizyczną, Antropologie filozoficzną

ANTROPOLOGIA FIZYCZNA- ten dział antropologii, który zajmuje sie zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni. Antropologia fizyczna rozpatruje zatem stanowisko człowieka w świecie istot żywych, zwłaszcza wśród ssaków. Naukami pomocniczymi tego działu antropologii są: anatomia opisowa i porównawcza, fizjologia, genetyka, ekologia, psychologia i psychiatria, patologia i inne. Przy ich pomocy antropologia bada budowę ciała ludzkiego, jego kształty, proporcje, powstanie, rozwój, rozród i wymieranie, a takze normalne i anormalne funkcjonowanie ciała ludzkiego, narządów, mięśni, zmysłów, mózgu, w różnych fazach i wieku, u obu płci.
Antropologia fizyczna bada zatem różnoraką zmienność gatunku ludzkiego: zmienność między sąsiednimi populacjami, obserwowaną w tym samym czasie; zmienność całego gatunku w czasie jego ewolucji; zmienność osobniczą w czasie życia jednej osoby.
Antropologia fizyczna – nazywana jest biologiczną, porównawczą człowieka. Zajmuje się analizą zmienności typów ludzkich w czasie i przestrzeni.
Działy antropologii fizycznej zajmują się:
Antropologia populacyjna zwana antropologią ras - zajmuje się identyfikacją, klasyfikacją i opisem ras ludzkich. Zajmuje się procesami rasogenezy czyli powstawaniem ras. Procesami mieszania się ras.
Antropologia Ontogenetyczna – zajmuje się procesami dojrzewaniem w człowieku wielu różnych układów np. kostny, nerwowy - przy czym głównym obiektem zainteresowań jest badanie przebiegu, w jakim czasie tych procesów (tj. w jakim czasie przebiega dojrzewanie tych układów).
Antropologia filogenetyczna – zajmuje się historia naturalną rodzaju ludzkiego, czyli jak powstał człowiek. Wraz z rozwojem antropologii fizycznej niejako na jej fundamentach wyrosła dyscyplina zwana antropologią kryminalną- jest marginesem antropologii – jej twórcą był Cezary Lombrozo- żył na przełomie II p. XVII i XIX w. On twierdził, że istotą jest człowiek zbrodniarz inaczej przestępca z urodzenia. Zakładał, że o skłonności jednostki do popełnienia przestępstwa można wnioskować badając jego kształt czaszki.

ANTROPOLOGIA KULTUROWA– to dyscyplina naukowa której przedmiotem zainteresowań jest człowiek jako twórca kultury uwikłany w tworzony przez siebie system kulturowy.