Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Tematami poruszanymi przez naszą gazetkę są problemy szkolne, wychowawcze oraz inne m.in. komentujące błędne wykonywanie pracy przez nauczycieli.
Jeden z takich problemów dotyczy tzw. faworyzowania uczniów, czyli wywyższania lepszych. Istnieje nieskończenie wiele możliwości, dlaczego nauczyciele wybierają sobie lepszych, czyli tych, co się lepiej uczą. Zdarzają się przypadki, że ci, którzy się lepiej zachowują mają krótko mówiąc fory u nich, są sto razy lepiej traktowani – w takiej sytuacji nie ma, co się dziwić, że inni stają się coraz gorsi i traktują nauczycieli jak „nielubianych kolegów”. Czy tak powinno być?
Każdy uczeń ma prawo być traktowany jak każdy jeden, a nauczyciele mają obowiązek każdego ucznia traktować jednakowo, mimo to i tak, tak nie jest, – dlaczego?
Na to pytanie na pewno nikt by nie odpowiedział, ale dla mnie mają oni za dużo swobody, bo nikt nawet nie próbował z nimi porozmawiać, co może tylko znaczyć, że nikt im tego nie zabrania i mogą robić, co chcą.
Młodzież aprobuje w tak dużym stopniu wartości świata dorosłych, iż pragnie je podtrzymać i kontynuować. Z wartości przekazanych i aprobowanych przez pokolenie dorosłych, do najcenniejszych należą: prawdomówność, sprawiedliwość, szacunek do człowieka. Zatem młodzi ludzie pragną te wartości znaleźć w swojej szkole.
Jaki jest, więc obraz dzisiejszej szkoły w oczach jej uczniów?
Prace badawcze nad młodzieżą szkół gimnazjalnych, wskazują, iż ogólnie biorąc nie jest ona zadowolona ze swojej szkoły. Zmieniłaby w niej wiele rzeczy. Na pierwszy plan wysuwa się sprawa zmiany stosunków nauczyciel - uczeń, zmiana organizacji szkoły, zmiana infrastruktury szkoły i sposobu nauczania, stosunków koleżeńskich. A zatem potrzebne są, zdaniem młodzieży, te zmiany w systemie edukacji, które poczyniłyby go bardziej przydatnym dla potrzeb młodych ludzi wkraczających w świat.
Nauczyciele, którzy powinni uczyć swoich uczniów przysługujących im praw, często sami ich nie znają, dlatego bez wątpienia od tej grupy społecznej należałoby rozpocząć edukację. Nauczyciele chyba tak naprawdę nie znają praw dziecka, które przysługują każdemu z uczniów.1. Prawo do informacji
Masz prawo do wiedzy o przysługujących Ci prawach oraz środkach, jakie przysługują Ci w przypadku ich naruszania. Na władzach szkoły spoczywa, więc obowiązek dostarczenia uczniom podstawowych informacji na ten temat, promowanie konwencji o prawach dziecka. Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o zapadających w szkole decyzjach - przeniesienie do innej klasy, oceny, skutki różnych decyzji, kary i nagrody.
3. Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii
To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w
dowolnej formie.
4. Prawa proceduralne
To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony
Co oznacza, że w razie łamania twoich praw możesz zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka.