Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Celestyn Freinet ( 1896 – 1966 )
pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej"
Twierdził on, że "Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia".
Nawoływał: "Dopuśćmy dziecko do głosu".

„Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy. Pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkryć – czasem trudne, ale pozwalające znaleźć taki program, jaki będzie dla niego pewny”.
C.Freinet

Freinet wyodrębnił trzy naturalne fazy rozwoju psychicznego, które trzeba uwzględniać nie tylko w pracy z każdą jednostką, ale i wówczas, gdy konstruuje się system oświatowo-wychowawczy:
• I faza – szukanie po omacku – obejmuje głównie okres od narodzin dziecka do
początków wczesnej edukacji szkolnej.
W jego interpretacji jest to uniwersalny mechanizm procesu uczenia się,
przyswajania wiedzy, dochodzenia do prawdy, który stanowi naturalną
podstawę tworzenia trwałych nastawień i zachowań jednostki. W rozumieniu C.
Freineta szukanie po omacku jest czymś więcej aniżeli działaniem opartym na
metodzie prób i błędów.
• II faza – tzw. urządzanie się w otaczającym świecie – dziecko,
mając już pewien zasób doświadczeń, zaczyna po swojemu porządkować teren
swojego życia i działania.
• III faza – gdy dominuje zabawa – praca, a potem praca – zabawa, jest okresem
dojrzewania jednostki do podstawowych zadań życiowych i społecznych.


• Celestyn Freinet zrezygnował z tradycyjnych metod nauczania,
• Homo creator - człowiek twórca - to potencjalnie każde dziecko, bo możliwości twórcze tkwią w każdym z nich,
• Odrzuca on ocenę, konwencję podręcznika,
• Uwzględnia indywidualne tempo pracy,
• Freinet szczególną uwagę zwracał na rozwój samorządności, czyli pracę w małych grupach. Jej formą jest tzw. spółdzielnia szkolna,
• Dzieci organizują wszystkie dziedziny i rodzaje działalności w szkole. Pracują nie w klasach, lecz w pracowniach wyposażonych w materiały i pomoce kształcące, odpowiednio poklasyfikowane i dostępne w każdej chwili,
• Obok sali wspólnej, w jego skład wchodzi szereg pracowni specjalistycznych, gdzie dzieci wykonują prace z zakresu uprawy roli, hodowli zwierząt, stolarstwa, budownictwa, tkactwa, drukarstwa, mechaniki, gospodarstwa domowego, przeprowadzają eksperymenty i realizują różnego rodzaju prace twórcze. Obok tego wiele możliwości realizowania działań praktycznych stwarza sad i ogród warzywny.