Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dla każdego człowieka związek jest czymś ważnym, bez względu na jakich zasadach by się opierał. Czy byłaby to przyjaźń, czy kochanie, czy też zwykła znajomość z sąsiadem... W każdym związku dochodzi jednak do nieporozumień czy konfliktów. Komunikacja jest jedynym sposobem, aby utrzymać związek, zażyłość międzyludzką, uczucie pomiędzy dwiema osobami różniącymi się praktycznie wszystkim: płcią, wykształceniem, pochodzeniem, mentalnością, marzeniami, hierarchią wartości. Dlatego właśnie należy przestrzegać kilku zasad aby nie zatracić się w świecie, w którym mało kto potrafi mówić o swoich uczuciach czy potrzebach, jak również nie każdy potrafi odpowiednio odczytywać nasze komunikaty.

Najważniejszą z nich jest słuchanie, które opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu w cele rozmowy, którymi są:
-zrozumienie drugiej osoby
-cieszenie się jej obecnością
-udzielenie pomocy lub pocieszenie

Jeśli naprawdę chcemy kogoś wysłuchać musimy przede wszystkim tego pragnąć. Pomóc nam mogą cztery zasady skutecznego słuchania:

1. Słuchanie aktywne- polega ono na zadawaniu pytań i udzielaniu informacji zwrotnych;
Można wyróżnić cztery sposoby aktywnego słuchania:
-parafrazowanie- polega ono na powtarzaniu swoimi słowami tego- co nam się wydaje- co powiedział nasz rozmówca.
-precyzowanie- często łączy się z parafrazowaniem, jest to zadawanie pytań aby potwierdzić lub głębiej zrozumieć słowa rozmówcy
-informacja zwrotna- powinniśmy zastosować ją dopiero wtedy gdy jesteśmy pewni, że dobrze zrozumieliśmy to co zostało powiedziane; polega ona na wyrażaniu swoich reakcji beż oceniania i osądzania, należy powiedzieć po prostu co się myśli na dany temat i to jakie są nasze odczucia do danej sytuacji.

2. słuchanie empatyczne- jest to wczuwanie się w świat partnera całym sobą
3. słuchanie otwarte- jest to słuchanie bez oceniania, osądów czy filtrowania tylko tych informacji, które nas interesują
4. słuchanie świadome- jest to słuchanie, w którym porównujemy słowa mówiącego z naszą wiedzą o nim i sytuacjach związanych z tematem


Są tio wskazówki dzięki którym można zostać dobrym słuchaczem. W rozmowie z partnerem powinno się stosować tak zwaną komunikację odwzajemniona dzięki której, obie strony mają szansę na wypowiedzenie kolejno swoich opinii. Metoda ta może być wykorzystywana także niemal w każdej sytuacji konfliktowej, gdyż jej główną zaletą jest rozładowanie napięcia i stworzenie miejsca dla potrzeb i uczuć każdego z partnerów.

Każdy z nas aby być dobrze zrozumiany powinien otwarcie mówić o swoich potrzebach i uczuciach choć wiadomo, że nie jest to takie łatwe... ale korzyści płynące z pokazywania innym jakim jest się naprawdę są o wiele większe niż ta obawa czy strach przed niezrozumieniem lub odrzuceniem. Aby zostać zrozumianym przez innych musimy uświadomić sobie, zdefiniować i opisać swoje myśli, uczucia i potrzeby oraz wyciągnąć z nich wnioski. Jeśli dwie osoby są gotowe na otworzenie się nawzajem przed sobą ich związek pogłębia się i rozwija ale jeśli choć jedna ze stron ma postawę zamkniętą związek nie da satysfakcji ani jednemu ani drugiemu. Należy pamiętać również, iż otwarcie rodzi otwarcie, tak więc zwiększa się obszar rozmów partnerów. Rozmowy te z biegiem czasu mogą się pogłębiać, pojawia się coś więcej niż suche fakty i opinie a partnerzy zaczynają dzielić się swoimi głęboko skrywanymi przeżyciami, uczuciami i potrzebami w ten sposób zacieśniając miedzy sobą więź przyjaźni czy miłości... Dlatego właśnie bliskie związki partnerskie opierają się na pełnej ekspresji. Więc z najbliższymi, przyjaciółmi, partnerem, rodziną należy dzielić się wszystkimi doświadczeniami, nie można ukrywać przed nimi złości czy tłumić swoich potrzeb, musimy precyzyjnie dzielić się swoimi obserwacjami, jasno wypowiadać wnioski, ponieważ nie będą oni mieli szansy na całkowite poznanie i zrozumienie nas.

Zanim zaczniemy zwierzać się komuś musimy przeanalizować zachowanie tej osoby, czy na pewno ma ochotę na wysłuchanie nas, czy ma na tyle czasu aby nam go poświęcić, czy nie jest bardziej zajęta swoimi myślami... Kiedy jesteśmy już pewni powinniśmy mówić do niej w sposób bezpośredni, jasny, szczery a reakcje na słowa, które w jakiś sposób nas zabolały lub uraziły powinny być natychmiastowe.

Według mnie każdy związek powinien ustalić własne zasady komunikacji ponieważ najważniejsze jest zrozumienie mechanizmów i refleksja nad tym co pomaga, a co przeszkadza w tym procesie i pomoże nam to lepiej funkcjonować
w interakcjach międzyludzkich. Ważna jest także umiejętność nawiązywania prawidłowej komunikacji z partnerem po to aby stworzyć trwały związek.