Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Skuteczność oddziaływania środków masowego przekazu.

Środki masowego przekazu są to instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą, których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Do środków masowego przekazu zalicza się: prasę, radio, telewizję, Internet, fonografię (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe.

Wg Aronsona trudno badać skuteczność oddziaływania reklam na zachowania telewidzów. Logicznie rzecz biorąc, jako że reklama od wielu lat ma się dobrze na całym świecie, musi być skuteczna. Potwierdza to również obserwacja życia codziennego. Zgodnie z ankietowymi wypowiedziami matek ponad 90% dzieci w wieku przedszkolnym prosi o produkty reklamowane w telewizji. Prawie dwie trzecie matek zaobserwowało, że ich dzieci śpiewały reklamowe piosenki już w wieku trzech lat. Kolejne badania wykazały, że tylko 12% dwunastolatków, a 4% szesnastolatków wierzy, że reklamy są zgodne z prawdą. Większość dorosłych również sceptycznie podchodzi do reklam. Wyniki badań świadczą o tym, że im bardziej wykształcona jest dana osoba, tym bardziej jest ona sceptyczna. Ludzie tak nastawieni sądzą, że ich sceptycyzm czyni ich odpornymi na przekonywanie, a tego nie można uznać za pewnik. To, że ktoś uważa, że jest odporny na perswazję nie oznacza, że jest on rzeczywiście na nią odporny.
Na skuteczność reklam wpływa także znajomość marki produktu. Gdy mamy do czynienia z produktami, które są identyczne lub bardzo podobne znajomość marki produktu ma duże znaczenie. W momencie, gdy wszystkie inne czynniki pozostają bez zmian, to im bardziej coś znajome, tym bardziej dla nas atrakcyjne.
Podobnie jest z programami telewizyjnymi ? ulegamy ich wpływowi, chociaż zdajemy sobie sprawę z ich tendencyjności. Przykład:
Sposób przekazu również wpływa na jego skuteczność. Żywe, wzbudzające lęk informacje są bardziej skuteczne niż ?suche fakty?, np. statystyki. Ponadto kolejność przekazywania informacji jest nie bez znaczenia. Przykład: materiał o morderstwie poprzedzony emisją programu o narodzinach lwiątek w zoo będzie miał duży większy wydźwięk niż ten sam materiał poprzedzony informacją o innym morderstwie.