Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pedagogika
Wstęp do pedagogiki
Zagadnienia:
1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i dyscypliny pedagogiczne
2. Pedagogika a nauki pogranicza, nauki współdziałania z pedagogiką
3. pedagogika ogólna – zadania i zakresy
4. ogólne dyscypliny pedagogiczne – ich zadania
5. przedmiot badań pedagogicznych – źródła i tożsamość
6. teoretyczność i praktyczność pedagogiki jako nauki
7. podstawowe kategorie pedagogiczne

1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu.
Pedagogika – wyraz pochodzi z języka greckiego i oznacza czynność wychowania dzieci.
Gr. PAIS – oznacza chłopca, dziecko
Gr. OGO – prowadzę

„PAIDEIA” – oznaczała wyższe formy działalności wychowawczej. Kształcenie osobowe na dobrach kultury. Słowo to miało bardziej sens teoretyczny ponieważ określało koncepcję wychowania czy też jego ideał, określało jednocześnie odpowiednią działalność. Używana była w późniejszym okresie.
Pierwotnie terminem PEDAGOGIKA obejmowano wszystkie czynności związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem dzieci. Stopniowo pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się problematyką wychowawczą.
Twórcą pedagogiki nowożytnej był Jan Amos Komeński. W dziele pod tytułem „Wielka dydaktyka” 1657r. przedstawił zasady teoretyczne swej koncepcji. Rozwój pedagogiki jako nauki był powolny i trudny, dopiero pod koniec XIX wieku ukształtował się zasób wiedzy pedagogicznej dysponującej aparatem analizy naukowej zagadnień wychowania.

Nowe dziedziny pedagogiki (czyli wyspecjalizowane):
• Opiekuńcza
• Wczesno – szkolna
• Lecznicza
• Kulturalno – naukowa; oświatowa
• Porównawcza
• Pracy
• Resocjalizacyjna
• Specjalna

Nauka o wychowaniu:
Zagadnienia:
Praktyka wychowawcza
W ostatnim stuleciu nastąpił szybki rozwój praktyk wychowawczych, ujawniając różnorodne problemy pedagogiczne. W związku z powyższym znacznie pogłębił się zakres przedmiotów zainteresowań pedagogiki. Obejmuje nie tylko problematykę wychowania, ale także wychowanie i kształcenie ludzi dorosłych.

Ogólne zadania pedagogiki jako nauki o wychowaniu:
1. Bada wszelkie zjawiska wychowawcze odnoszące się do dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych.
2. przedmiotem badań, są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo, lecz również niezamierzone i żywiołowe.
3. organizowanie celowego wychowania w specjalnych instytucjach wychowawczych tzw. Wychowanie zorganizowane np.: szkoły, domy dziecka.

Obszar zainteresowania pedagogiki obejmuje zagadnienia funkcjonowania systemu szkolnego i oświatowego z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego.

Pedagogika ćwiczenia
Temat: Pojęcie pedagogiki jako nauki – podstawowa terminologia.