Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W czasach starożytności słowo obywatel miało doniosłe znaczenie. Być obywatelem oznaczało być aktywnym uczestnikiem życia społeczno – politycznego państwa. Dobry obywatel to taki, który troszczy się o losy swej ojczyzny, któremu nieobce są troski i problemy związane z funkcjonowanie państwa. Dobry obywatel to również taki, który efektywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym istnienia państwa, biorąc czynny udział w życiu publicznym kraju.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie.
AHINSA- zasada etyczna hinduskich kierunków religijnych i filozoficznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
· Wielka Brytania jest dziedziczna monarchią konstytucyjną.

System partyjny i partie polityczny.

W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. Tymi partiami są w XX wieku Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Te partie na zmianę formują rząd. Brytyjski system dwupartyjny rozwinął się na podstawie i w konsekwencji tradycji historycznych, a także obowiązujących przepisów prawa wyborczego , faworyzujących duże partie (połączenie zasady większości względnej w prawie wyborczym z jedno mandatowymi okręgami wyborczymi )

Partia Konserwatywna – w jej programach akcentuje się ciągłość tradycji narodowej, wolność jednostki , rolę rodziny, równość wobec prawa, nie naruszalność dóbr prywatnych i gospodarkę wolnorynkową.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
GENEZA FASZYZMU W EUROPIE MIĘDZYWOJENNEJ

(definicja faszyzmu nie za bardzo dotyczy pytania, ale tak na wszelki wypadek napisałam)
FASZYZM - doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, (statolatrię ? kult scentralizowanego państwa, silne przywództwo oraz solidaryzm społeczny).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Geneza współpracy regionalnej w Europie. Podstawy prawne i główne instytucje współpracy transgranicznej w Europie Zachodniej.

GENEZA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W EUROPIE

Regionalizm jest zjawiskiem powstałym wskutek obrony przed centralizacją życia społeczno-politycznego, a także ochrony własnej tożsamości i świadomości narodowej.