Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POJECIE SPORU I KONFLIKTU.FAZY KONFLIKTU,RODZAJE , PRZYCZYNY SPOSOBY ROZWIAZYWANIA SPOROW:


SPOR:>> oznacza „sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne”

-brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie pracy należałoby przede wszystkim przeanalizować samo pojecie władzy – czym tak na prawdę jest to zjawisko, które od wieków zajmuje myśli wielkich tego świata.
Przede wszystkim władzę można rozumieć jako zdolność do podejmowania i egzekwowania decyzji, czyli wpływania na ludzi, aby zachowywali się w sposób pożądany niezależnie od ich woli.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy świat jest globalną wioską? Tak do końca to chyba jeszcze nie. Na proces globalizacji ma wpływ wiele czynników i niektóre z nich są już w takim stadium, w którym o globalnej wiosce moglibyśmy już mówić. Głównymi aspektami problemu są bez wątpienia komunikacja i przepływ informacji, przepływ kapitału i siły roboczej, ale także inne, pomniejsze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stosunki polsko-japońskie

Polityka zagraniczna Japonii opiera się na umacnianiu sojuszu z USA jak i zacieśnianiu relacji z innymi krajami regionu, takimi jak Chiny, Republika Korei oraz Rosja. Japonia zamierza utworzyć nowy filar, na którym wesprze się polityka zagraniczna
Na pierwszym planie jest „dyplomacja nastawiona na wartość”, która polega na uwypuklaniu w przedsięwzięciach dyplomatycznych „wartości uniwersalnych”, takich jak demokracja, wolność, prawa człowieka, praworządność oraz gospodarka rynkowa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Korupcja jest to nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych (np. firmy, którą się reprezentuje) lub osobistych (swoich lub swoich bliskich).
Korupcja w Polsce postrzegana jest jako bardzo duży problem niemalże przez wszystkich Polaków. Powszechne są opinie, że w obecnym rządzie wielu urzędników czerpie korzyści z pełnienia funkcji publicznych.