Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1) Wg stopnia zewnętrznej suwerenności
• Państwo w pełni suwerenne
• Państwo częściowo zależne choś formalnie niepodległe
• Państwa zależne

2) Wg stopnia cywilizacyjnego rozwoju
• Rolnicze
• Rolniczeo-przemysłowe
• Niskouprzemysłowione
• Wysokouprzemysłowione
• Przemysłowe

3) Wg stopnia jednorodności etnicznej, narodowej
• Państwa wieloetniczne o słabej więzi narodowej
• Państwa wieloetniczne w których istnieje wiele grup narodowych o silnej i odrębnej tożsamości
• Państwa o dominacji jednego narodu i wielu mniejszości
• Państwa o wysokiej jedności składu etnicznego

4) Wg siły strategicznej państwa
• Supermocarstwa
• Mocarstwa regionalne
• Państwa średnie
• Państwa małe

5) Wg typu społeczno gospodarczego
• Państwa niewolnicze
• Państwa feudalne
• Państwa kapitalistyczne
• Państwa socjalistyczne

6) Wg typu wewnętrznego ustroju politycznego
• Monarchia
• Republika
• Demokracje
• Dyktatury i ich różne odmiany

Forma państwa – jest szczególnym rozwinięciem typu wewnętrznego ustroju państwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Kongres wiedeński 1815 roku powołał do życia Związek Niemiecki, który obejmował 35 suwerennych państw i 4 wolne miasta : Hamburg, Lubekę, Bemę i Frankfurt nad Menem. Stałą, obradującą instytucją został Sejm Związkowy ? Bundestag, pod przewodnictwem Austrii. Kongres wiedeński utrzymywał więc rozbicie państw niemieckich pod względem politycznym i ekonomicznym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI DO GRY W PIŁKĘ
1791 - KONSTYTUCJA
1792 – WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII
1793 – KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI
1794 – PRZEWROT TERMIDORIAŃSKI – RZADZI DYREKTORIAT
1795 – KONSTYTUCJA DYREKTORIATU
1797 – POKOJ W CAMPO FORMIO – Z AUSTRIĄ
DRUGA KOALICJA – 1798 – ANGLIA, TURCJA, AUSTRIA, ROSJA
1799 – NAPOLEON PRZEJMUJE WŁADZĘ
1801 – KODEKS CYWILNY FRANCUZÓW
NAPOLEON: 1802 – DOŻYWOTNI KONSUL, 1804 – CESARZ
TRZECIA KOALICJA - 1803-5 – ANGLIA, AUSTRIA, SZWECJA, ROSJA, NEAPOL (TRAFALGAR, AUSTERLITZ – BITWA 3 CESARZY)
CZWARTA KOALICJA – 1806-7 – PRUSY, SAKSONIA, ROSJA, IŁAWA I FRYDLAND, TYLŻA
PIĄTA KOALICJA – 1809 – ANGLIA, AUSTRIA, RASZYN, KAMPANIA ROSYJSKA, BEREZYNA
SZÓSTA KOALICJA 1813-14 – ANGLIA, ROSJA, PRUSY, SZWECJA, AUSTRIA; LIPSK, ABDYKACJA – 1814, 100 DNI NAPOLEONA, WATERLOO
2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawowym kryterium jest formuła wyborcza. Tego rodzaju typologię przedstawił V. Bogdanor, który wyróżnił cztery typy systemów wyborczych:
1. pluralistyczne
2. większości absolutnej
3. semiproporcjonalne
4. proporcjonalne

1) Systemy pluralistyczne (plurality systems – PL) występują w dwóch odmianach, wyróżnianych ze względu na liczbę mandatów obsadzonych w okręgu wyborczym:
a.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Typologia J. Blondela

J. Blondel uwzględnia w swej klasyfikacji systemów partyjnych dwie zmienne:
1. liczbę partii oraz
2. ich rozmiar w ramach systemu partyjnego
Zgodnie z tym założeniem wyróżnia on cztery typy rywalizacyjnych systemów partyjnych:
1.