Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia powszechna XX wieku
Ład wersalsko-waszyngtoński

I.System wersalski: (hegemonia Francji w Europie, sankcjonował wpływy Anglii na bliskim i środkowym wschodzie, umacniał prestiż Japonii na arenie międzynarodowej

1.Konferencja paryska ? 18 stycznia 1919
a)Uczestnicy: 27 krajów bez Rosji i krajów zwyciężonych: Francja, Anglia, Włochy, Usa, Belgia, Boliwia, Brazylia, Chiny, Czechosłowacja, Ekwador, Grecja, Gwatemala, Haiti, Hidżaz, Honduras, Japonia, Jugosławia, Kuba, Liberia, Nikaragua, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Syjam, Urugwaj.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Typy państwa

Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek politycznej decyzji. Do klasy władającej środkami produkcji należy, bowiem kierownictwo społeczeństwem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNOARODOWYCH:

*Państwa,
*Narody=>jest to wielka grupa społeczna, która związana jest wspólnotą losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego. Wyrazem tej wspólnoty jest świadomość narodowa, poczucie własnej odrębności w stosunku do innych narodów, dążenie do podniesienia prestiżu narodowego jak również działanie mające na celu `` tworzenie i umacnianie własnego państwa

narody mogą stać się uczestnikami stos.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia Ważniejszych Doktryn Politycznych i Prawnych
(HWDP i P)

Niniejsza strona zawiera konspekt z dzedziny histrorii doktryn politycznych i prawnych. Korzystający z niego robią to na własną odpowiedzialność. W dokumencie tym zastosowłem pewne skróty. Przykładowo skrót "p.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia Wybranych Doktryn Politycznie niePoprawnych

PLATON

Przede wszystkim „Państwo platońskie” (punkt 4, ppkt c.), ale kazał zrobić całego Platona

I.O nim:
pochodził z rodu szlacheckiego
prawdziwe imię Arystokles
twórca akademii platońskiej

II.