Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dnia 4 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja z udziałem F.D. Roosevelta, W. Churchilla i J. Stalina. Los Niemiec był już wtedy przesądzony, a wojska radzieckie znajdowały się o 60 km od Berlina. Wobec tego wiele spraw wymagało rozstrzygnięcia. Po tygodniu trzy mocarstwa opublikowały ustalenia konferencji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DOKTRYNY POLITYCZNE ? KOLOS
oprac.
Miłosz Klemens

Św Augustyn:
predyscynacja ? każdy jest od razu skazany albo na potępienie albo na zba., ale wie o tym tylko kościół
państwo ziemskie (czyściec) i boskie (niewidzialne i sprawiedliwe)
władza od Boga ? trza być posłusznym nawet gdy despotyczna (kara za grzechy), ale zgodna z prawem
prawo: wieczne (wola boga), naturalne (boskie zas.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Cechy demokracji ateńskiej:
-idea wolności(wolność słowa)
-równość praw- realizowana poprzez rowne traktowanie przed sadem, przede podatkowym, rownosc w dostępie do stanowisk, elity rządzące otrzymywaly pensje jako czynnik antykorupcyjny
-praworzadność-dobrowolne podpozadkowanie się prawom, obywatele są tworcami prawa, wiec musza go przestrzegac
Platon
Wg niego wszysy którzy niosa nowe idee staja się samotni, marzyl o swiecie którym rzadzi mądrość, krytykowal wolnośc która dazy do swawoli, koncepcja wolności powinna być zgodna z prawem
Platon krytykowal demokracje, nie uważał jej za doskonałość
arg ontologiczny (o bycie) odnosi się do samego bytu(natury) demokracji,pojawia się mechanizm mnogości ustrojow, każdy jest panem siebie, ustroj ten prowadzi do destrukcji autorytetetow, co znow prowadzi do niszczenia utroju.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Układ został utworzony 14-V-1955 w Warszawie na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej i był zawarty przez: Albanię, Bułgarię, CSRS, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Wszedł w życie 4-VI-1955 i miał obowiązywać przez 20 lat, przy czym termin ten będzie automatycznie przedłużony na dalsze 10 lat dla tych wszystkich państw członkowskich, które na rok przed upływem tego okresu nie wypowiedzą Układu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Pojęcie umowy międzynarodowej.
2. Rodzaje umów międzynarodowych.
3. Budowa klasycznej umowy międzynarodowej.

Zgodnie z powszechnie przyjętą w doktrynie definicją, umowa międzynarodowa to zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego, które rodzi prawa i obowiązki skuteczne w prawie międzynarodowym.