Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powierzchnia Wietnamu wynosi 330 tysięcy kilometrów kwadratowych. Centrum kraju zajmują góry i wyżyny, natomiast trzonami części północnej i południowej są rozległe delty dwóch rzek. Na południu znajduje się delta potężnego Mekongu, a na północy delta Rzeki Czerwonej.
Historia Wietnamu liczy ponad dwa tysiące lat.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kiedy dnia 8 maja 1945 roku skapitulowały ostatnie wojska hitlerowskich Niemiec i zakończyła się najstraszniejsza w dziejach ludzkości II wojna światowa,. zaczęła się nowa karta w historii tego kraju. Na niemal pół wieku Niemcy zostały podzielone, z początku pomiędzy mocarstwa zwycięskie w II wojnie światowej : Związek Radziecki Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, a później na dwa odrębne państwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ustrój polityczny Słowacji
Słowacja jest demokracją parlamentarno-gabinetową, z trójpodziałem władz. Władzę ustawodawczą dzierży jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą – prezydent oraz rząd, a sądowniczą - niezawisłe sądy. Słowacka konstytucja pochodzi z 1 września 1992 roku [ składa się z krótkiego wstępu i 156 art.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Feudalizm

Feudalizm- termin ten został wprowadzony w XVII wieku i ze względu na wieloznaczność używa się go na określenie stosunków politycznych, gospodarczo-społecznych oraz prawnych. Przykładowo Marks w swojej koncepcji dziejów ludzkości zastosował go w celu określenia formacji społeczno-gospodarczej – mieszczącej się między formacją antyczną (niewolnictwem), charakterystyczną dla społeczeństw starożytnych, starożytnych kapitalizmem, właściwym dla społeczeństwa nowożytnego, nowożytnego, której decydujące znaczenie miało posiadanie ziemi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ściąga w załączniku