Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biografia: Referat Samuel Phillips Huntington w jezyku niemieckim !!!
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biografia
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 roku, zmarł 4 września roku 1963. Jego ojciec - Lotaryńczyk i Francuz, ożeniony z Luksemburką - przeniósł się do Wielkiego Księstwa po przyłączeniu Lotaryngii do Rzeszy. Zatrzymał jednak - otrzymane wbrew woli - obywatelstwo niemieckie, aby zachować związek z krajem rodzinnym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W niniejszej książce autor przedstawia kapitalizm jako nie mający już swojego konkurenta system społeczno gospodarczy. Czy system zakładający, że walka konkurencyjna jest kluczem do sukcesu, po upadku bloku socjalistycznego, został tej konkurencji pozbawiony? Autor jednak twierdzi, że nie, gdyż Gospodarka kapitalistyczna dzieli się na dwa modele: „Anglosaski”, i „Niemiecko-Japoński”, które ze sobą konkurują.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory:
• Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy),
• Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-sprzedaży)
• Ochotniczy (organizacje działające nie dla zysku: non-profit, niestanowiące elementu struktury państwa, opierające działalność na idei samopomocy i aktywizmu, wykorzystujące inicjatywy na najniższych piętrach organizacji życia społecznego).