Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
We współczesnych warunkach funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej jest niemożliwe bez partii politycznych. Jednostka pozostając w izolacji nie może uzyskać wpływu na sprawowanie władzy. Koniecznym łącznikiem pomiędzy nią a państwem jest partia polityczna jako zorganizowany reprezentant interesów poszczególnych grup społecznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

Fizjoterapia to ogromny dział rehabilitacji, na który składa się kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia za pomocą czynników fizycznych), oraz balneoterapia (terapia przy użyciu środków naturalnych).
Sama w sobie rehabilitacja wg.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Poznanie praw przysługujących rodzącej i młodej matce jest równie istotne jak przygotowanie do porodu i macierzyństwa. Jeśli kobieta je zna, może domagać się ich respektowania w gabinecie ginekologicznym, szpitalu czy przychodni a także wobec pracodawcy. Prawo do opieki socjalnej i medycznej, jaka przysługuje kobiecie i jej dziecku jest równie ważne jak prawo do wolności czy równości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRAWA OSKARŻONEGO

W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne z których może korzystać każdy.
„Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania” stwierdza przepis art.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa,
a także obowiązki względem państwa.