Prawo

Prawne regulacje dotyczące partii politycznych w wybranych państwach współczesnych.

We współczesnych warunkach funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej jest niemożliwe bez partii politycznych. Jednostka pozostając w izolacji nie może uzyskać wpływu na sprawowanie władzy. Koniecznym łącznikiem pomiędzy nią a państwem jest partia polityczna jako zorganizowany reprezentant interesów poszczególnych grup społecznych.

Prawne formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

Fizjoterapia to ogromny dział rehabilitacji, na który składa się kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia za pomocą czynników fizycznych), oraz balneoterapia (terapia przy użyciu środków naturalnych).
Sama w sobie rehabilitacja wg.

Prawa oskarzonego w postępowaniu i procesie karnym.

PRAWA OSKARŻONEGO

W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne z których może korzystać każdy.
„Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania” stwierdza przepis art.

Prawa matki i dziecka do opieki medycznej i socjalnej w okresie trwania ciąży i po porodzie - oficjalne uregulowania prawne

Poznanie praw przysługujących rodzącej i młodej matce jest równie istotne jak przygotowanie do porodu i macierzyństwa. Jeśli kobieta je zna, może domagać się ich respektowania w gabinecie ginekologicznym, szpitalu czy przychodni a także wobec pracodawcy. Prawo do opieki socjalnej i medycznej, jaka przysługuje kobiecie i jej dziecku jest równie ważne jak prawo do wolności czy równości.

Prawa i obowiązki wynikajace z Konstytucji RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa,
a także obowiązki względem państwa.