Prawo

Postępowanie karne -wykłady obszerna ilość

obszerna ilosc wykladow ktore przesylam nam wykladowca wszysko opisane

Postępowanie karne notatki wykłady UR

TRYBY POSTĘPOWANIA
Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU
Tryb PRYWATNO- SKARGOWY

NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO
1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej) 2. Zasada OBIEKTYWIZMU (bezstronności) 3. Zasada SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW 4.

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze to postępowanie toczone pod nadzorem sądu w sytuacji gdy dłużnik swe zobowiązania dotąd wykonuje a istnieje zagrożenie niewypłacalności gdy wg rozsądnej oceny jest oczywistym że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny.
To postępowanie zapobiegające upadłości.

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Jest to zakres technikum, ale może komuś się przyda a w kategorii "Liceum" nie ma takiego przedmiotu:

1. PRAWO MATERIALNE: Prawo, które mówi nam, co wolno robić, a czego nie.
2. PRAWO FORMALNE: prawo, które określa w jaki sposób możemy dochodzić przed sądami naruszonych praw lub w jaki sposób sądy będą postępować, ażeby ustalić naszą winę i wymierzyć karę.

Postępowanie egzekucyjne

POSTĘPOWANIE EGZ.W ADMINISTRACJI- rozdz.z podręcznika M.Wierzbowskiego i ustawa z 17,06,1966 o postep.egz w administracji.

Postępowanie egzekucyjne.-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.