Prawo

28 najważniejszych praw logicznych

patrz załącznik...

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE


1. WSTĘP 3
2. PRAWO POBYTU 3
3. RUCH WIZOWY 4
4. ŚRODKI FINANSOWE NA POBYT 6
5. PRAWO DO OSIEDLANIA SIĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 7
A. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE 7
B. ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ 8
6. NADANIE OBYWATELSTWA 8
A. PRZEZ ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 8
B.