Prawo

Jakie znaczenie dla teorii prawoznastwa i teorii prawa ma prawoRzymskie(cywilne)

Praca znajduje się w załączniku

Jak przekształcić sp. Cywilną w sp. zo.o.

Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilne w spółkę z o.o.?


Przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badania przez biegłego rewidenta,
powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
powołanie zarządu spółki z o.

Integracja europejska

15.05.08 – INEGRACJA EUROPEJSKA – 2 WYKŁADY / prof. JANUSZ SAWCZUK

Stosunki francusko-niemieckie  lata ‘50
Najważniejsze kwestie:
- propozycja unii francusko-niemieckiej została wysunięta już w III 1950 r. przez Konrada Anenauera. Propozycja ta zakładała: ( propozycja niemiecka )
- stworzenie Unii dwóch państw z historycznym
kontekstem, odniesieniem do historii;
- unia federacyjna;
- wspólny parlament gospodarczy;
- stopienie w kwestii ceł;
- scalenie polityczne, finansowe i gospodarcze.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony praw człowieka w Polsce

Aby określić zakres obowiązków i działania organu administracji jakim jest rzecznik Praw Obywatelskich chciałabym rozpocząć swoja pracę od zdefiniowania samego określenia :
prawa człowieka. Przy tworzeniu tej definicji pomocne będą mi słowa dr Krzysztofa Motyki :
??Prawa człowieka są prawami o charakterze publicznoprawnym, są przysługującymi człowiekowi szczególnego rodzaju prawami podmiotowymi?.