Stosunki międzynarodowe

Helsinska Fundacja Praw Człowieka

1.Geneza

2.Komitet Helsiński

3.Struktura
- Rada na czele z przewodniczącym
- Zarząd

4.Statut
• Postanowienia ogólne
• Cele Fundacji
• Zmiany statutu i likwidacja fundacji

5. Działalność HFPC
6.

Historia Powszechna XX w. i Historia Polski, ściąga, daty

1. WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
-TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI GIMNAST.
-1791 - KONSTYTUCJA
-1792 - WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII
-1793 - KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI
-1794 - PRZEWROT TERMIDORIAŃSKI - RZADZI DYREKTORIAT
-1795 - KONSTYTUCJA DYREKTORIATU
-1797 - POKOJ W CAMPO FORMIO - Z AUSTRIĄ
-DRUGA KOALICJA - 1798 - ANGLIA, TURCJA, AUSTRIA, ROSJA
-1799 - NAPOLEON PRZEJMUJE WŁADZĘ
-1801 - KODEKS CYWILNY FRANCUZÓW
-NAPOLEON: 1802 - DOŻYWOTNI KONSUL, 1804 - CESARZ
-TRZECIA KOALICJA - 1803-5 - ANGLIA, AUSTRIA, SZWECJA, ROSJA, NEAPOL (TRAFALGAR, AUSTERLITZ - BITWA 3 CESARZY)
-CZWARTA KOALICJA - 1806-7 - PRUSY, SAKSONIA, ROSJA, IŁAWA I FRYDLAND, TYLŻA
-PIĄTA KOALICJA - 1809 - ANGLIA, AUSTRIA, RASZYN, KAMPANIA ROSYJSKA, BEREZYNA
-SZÓSTA KOALICJA 1813-14 - ANGLIA, ROSJA, PRUSY, SZWECJA, AUSTRIA; LIPSK, ABDYKACJA - 1814, 100 DNI NAPOLEONA, WATERLOO

2.

Historia Stosunków Międzynarodowych (pytania i odpowiedzi)

1) Istota SM jako nauki i jej główne nurty badawcze
SM- wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy układ sił społ. Na płaszczyźnie panstw i pomiedzy nimi. Jako dyscyplina naukowa powstały przed II WŚ, a rozwineły się po niej. (Historia SM to lata 1815-1955.) Sm jeśli chodzi o istote, to relacje nie tylko miedzy narodami ale tez miedzy innymi uczestnikami- tymi którzy sa podmiotami prawa m-n jak i tymi którzy tej podmiotowosci nie maja, sa to przede wszystkim panstwa i OM, do uczestników SM zaliczamy tez ruchy polityczbe o cgarakterze m-n , korporacje wielonarodowe, kościoły, ruchy religijne.

Holokaust

Tematem poniższej pracy jest Holokaust. „Jak ukazać coś, co jest niemożliwe do pokazania? Przedstawienie Holokaustu jest samo w sobie ogromnym, przytłaczającym zadaniem intelektualnym, na ogół przekraczającym siły tych, którym przyszło się z nim zmagać. Choć coś takiego się zdarzyło, trudno to ogarnąć wyobraźnią” .

II generacja praw człowieka

Stosunki Międzynarodowe

II GENERACJA PRAW CZŁOWIEKA
Prawa człowieka to jedno z najmłodszych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw. Od pewnego czasu są jednak niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną. Stały się ważnym kryterium oceny działalności władz a nawet konstytucji i przepisów prawa.