Stosunki międzynarodowe

Konflikt w Timorze Wschodnim

Spis treści

Wstęp 3
I. Główne informacje o Timorze Wschodnim 5
II. Od niepodległości Indonezji do rewolucji goździków 5
III. Wojna domowa 7
IV. Referendum niepodległościowe 8
V. Skutki referendum 9
VI. Wybory z 30 sierpnia 2001 roku 12
VII.

Kreowanie się dziedziny stosunków międzynarodowych w USA

W literaturze naukowej przeważa pogląd, że autonomiczna dyscyplina ?stosunki międzynarodowe? wyrosłą na podglebiu rozwoju nauki o polityce oraz w ścisłym powiązaniu z przemianami międzynarodowymi XX wieku. Dominuje przy tym przeświadczenie, że dyscyplina ta rozwijała się głównie pod wpływem impulsów płynących z bieżących zdarzeń międzynarodowych i dlatego nie ma ona jakoby dłuższych tradycji, jak również nie jest w stanie nawiązywać do klasycznej myśli społecznej wieków poprzednich.

Kryzys kubański

Rola Kuby w karaibskim kryzysie rakietowym (16 - 28 października 1962
r.)
Klęska inwazji w Zatoce Świń była szokiem dla amerykańskich przywódców i społeczeństwa. Po raz pierwszy akcja zorganizowana przez Stany Zjednoczone została odparta przez państwo latynoamerykańskie. Prezydent Kennedy, wstrząśnięty i przygnębiony własną porażką, wziął na siebie pełną odpowiedzialność za nieudaną inwazję.

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego.

Pojęcie godności człowieka znane było już w starożytności.

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?