Stosunki międzynarodowe

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew rynków pracy przez tanią siłę roboczą, między innymi także z Polski.

Prawo Europeistyka - ściąga

Najważniejsze instytucje UE

Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje:
· ustala główne kierunki integracji europejskiej,
· określa ogólną politykę Unii,
· rozstrzyga kwestie sporne (arbitaż), które nie zostały rozstrzygnięte w Radzie UE.

Prawo legacji

PRAWO LEGACJI
Jest to jeden z podstawowych atrybutów suwerenności państwowej i oznacza uprawnienie podmiotu prawa międzynarodowego do wysyłania swoich i przyjmowania cudzych przedstawicieli dyplomatycznych, jednakże tylko za obopólną zgoda zainteresowanych stron. Jest to prawo podmiotu prawa międzynarodowego do utrzymywania lub nieutrzymywania stosunków dyplomatycznych z drugim podmiotem tego prawa.

Przyczyny odkryć geograficznych w ujęciu stosunków międzynarodowych

Przyczyny odkryć geograficznych
Przygotowania do ekspansji kolonialnej wiązały się z rozszerzeniem kontaktów handlowych Europy ze Wschodem. Z pragnieniem odkrycia i zbadania nieznanych dotąd części kuli ziemskiej. Także chęć niesienia chrześcijaństwa, służba Boża. Akcja kolonizacyjna miała na celu złagodzenie trudności w handlu ze wschodem (wysokie ceny towarów- arabscy, tureccy pośrednicy).