Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876–1918.

U progu XX wieku, główna rolę w polityce światowej odgrywały wielkie mocarstwa. Należały do nich: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Japonia, Austro-Węgry oraz Stany Zjednoczone.
Już w 1878 roku doszło do spotkania głównych państw świata, gdzie rozstrzygano o losach Europy na drodze uzgodnień.

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

Świat odetchną z wielką ulgą, wraz z ogłoszeniem o końcu I wojny światowej. Nastał jednak czas, aby zastanowić się nad nowym ładem politycznym w obliczu zmian terytorialnych na mapie świata.
Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowa instytucja finansowa:
- zinstytucjonalizowana forma współpracy suwerennych krajów w dziedzinie finansów. Ta definicja nie różni się właściwie od międzynarodowej organizacji gospodarczej . jej przedmiotem zainteresowania są finanse.
Cechy międzynarodowej instytucji finansowej:
- istnienie stałych organów podejmujących decyzje w sprawach wspólnych zadań i środków służących do ich realizacji
Ważną sprawą jest jej statut, instytucje rozpoczynają swą działalność z chwilą wejścia w jej statut.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Cele i ich realizacja.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund - IMF) został powołany do działania na konferencji w Bretton Woods (1-22 VII 1944 roku). Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w marcu 1947 r. Zrzesza 184 państwa. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.

Myśl polityczna

Materiały jako załączniki DOC