Stosunki międzynarodowe

Organizacje Międzynarodowe- ściąga

Def OM: struktury formalne siegajace ponad granice panstw, utworzone przez wilostronne umowy m-n zawarte pomiedzy p. lub Org. majacymi siedziby w wiecej niż 1 p.
Amfiktionie : delficko-termopilska
Symmachie: Liga Peloponeska ?związek spartanski? Liga Atensko-Delijska ?atenski zwiazek morski?
Hanzy miast panstw: Hanza Londynska (15 miast flandryjskich) Hanza Miast Wendyjskich (17 miast francji i niderlandów) Liga Hanzeatycka(ok.

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhid

Organy zewnętrzne i wewnętrzne w stosunkach międzynarodowych

Pojęcie i podział
Państwo jako podmiot prawa mnar nie mogłoby praktycznie istnieć bez utrzymywania i rozwijania stosunków z innymi podmiotami prawa mnar. Dla realizacji tych stosunków i funkcji zewn państwa konieczne jest istnienie odpowiednich organów i aparatu państwowego oraz regulowanie ich działalności na podstawie również prawa mnar.

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

1. Wstęp

?Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem?

K. Walkowska

"Czy czuję się Europejczykiem" - jest to bardzo trudne pytanie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to Polska dąży do integracji z Unią Europejską. Słychać coraz więcej głosów zarówno przeciwników jak i zwolenników tej idei.

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA

Po rozpadzie rosyjskiego imperium radzieckiego na początku lat 90-tych na mapie świata pojawiło się szereg niezależnych państw i faktycznie powstała nowa rzeczywistość geopolityczna. Miejsce Europy podzielonej na dwie części - wschodnią i zachodnią - zastąpiła Europa jednolita, która po raz pierwszy od 330 lat ma dziś szansę stać się integralną całością w sensie geopolitycznym, geoekonomicznym i geograficznym.