Bazy danych

Nosniki danych optycznych i magnetycznych

Nośnik danych jest to przedmiot umożliwiający fizyczne zapisanie danego rodzaju informacji, a także późniejsze odczytanie (odtworzenie) tej informacji. Pod pojęciem nośnik danych najczęściej rozumie się przedmioty i urządzenia ściśle związane z komputerami.

Dyski magnetyczne:

Dysk magnetooptyczny (z ang.

Ochrona programów komputerowych i baz danych

OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Programy komputerowe chronione są prawem autorskim. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zawiera Rozdział 7 zatytułowany "Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych". Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego ”programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje:

- Plik
- Edycja
- Widok
- Wstaw
- Format
- Narzędzia
- Tabela
- Okno
- Pomoc

Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania istniejących, zapisywania ich , drukowania, wysyłania do wybranych osób jako załącznik, wstawiania tekstu do innego dokumentu książki.

Optymalizowanie działania bazy danych programu Access

Optymalizowanie działania bazy danych programu Access w załączniku

Pamieci dyskowe - dyski twarde.

Pamięci dyskowe – dysk twardy.

Historia
Dzisiejsze dyski twarde są "dalekimi krewnymi" pamięci bębnowych. Pierwszym seryjnie produkowanym komputerem wyposażonym w tego rodzaju pamięć był Ferranti Mark I z 1951 roku. Dane przechowywane były na pamięci bębnowej o pojemności 650 000 bitów.