Bazy danych

System Wideoteka - praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa powstała na potrzeby przedmiotu \"Projektowanie systemów informatycznych\" i dotyczy zaprojektowania i implementacji systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię kaset wideo.

Praca składa się z:
- części projektowej (19 stron)
- pliku z bazą danych (Access)

Życzę miłej lektury.

Systemy transakcyjne

System transakcyjny dostarcza narzędzi do łatwego lub automatycznego tworzenia, uruchamiania i administrowania aplikacjami.

Sytemy baz danych

Pytania do egzaminu z przedmiotu \\Systemy baz danych\"
UWAGA:
Na egzamin należy przynieść indeks i dowód osobisty.
Osoby bez dokumentów zostaną wyproszone z sali egzaminacyjnej.
1. Informacja to: zinterpretowane dane.
2. Zbiór definicji opisujących strukturę bazy danych to: część intensjonalna
bazy danych.

Terminologia Open Access

Terminologia Open Access

Początek XXI wieku to czas ciągłego rozwoju technologii i technik informacji. Źródła informacji pisanej, tj. książka, czasopismo, są nadal podstawowym sposobem poszerzania wiedzy, ale nie jedynym. Rosnąca w ostatnim czasie popularność Internetu wprowadza wiele zmian w dostępie do informacji.

Tworzenie i edycja tabel


Tabele są obiektami bazy danych. Aby utworzyć tabele, należy najpierw uruchomić bazę danych. Następnie w oknie bazy danych trzeba kliknąć przycisk Nowy (rysunek 1)..........