Autoprezentacja

AUTOPREZENTACJA – w psychologii sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.Własny opis,prezentacja;przedstawienie siebie innym.

Informacje potrzebne do przygotowania autoprezentacji

a) MOJE WYKSZTAŁCENIE

1. Dane personalne: imię i nazwisko, wiek, rodzina 2. Szkoły ukończone/ ich nazwy, kierunki, specjalizacje 3. Uzyskane świadectwa, dyplomy 4. Języki obce i stopień ich znajomości 5. Umiejętności zdobyte przeze mnie w szkołach

b) MOJE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

1. Praktyki zawodowe, miejsce, czas trwania, rodzaj pracy, zdobyte umiejętności 2. Czynności, zadania, które mi odpowiadały

c) MOJE ŻYCIE CODZIENNE

1. Obowiązki domowe/ lubie i chętnie wykonuję, unikam wykonywania/ 2. Czas wolny: rodzaj wypoczynku, sporty, moja ulubiona lektura, muzyka 3. Informacje dodatkowe: cele i plany na przyszłość

Related Articles