Programowanie

Java & Xml

Programowanie JAVA i XML

Kalkulator w Delphi !

Witam. Przedstawiam Wam prosty kalkulator zrobiony w Delphi 7 ;)
A o to kod : (Otwórz Delphi--->File--->Close" , następnie Project--->View Source)

program Kalkulator By Delphiarz1231;

{$apptype console}
var
liczba1,liczba2,key:longint;

begin
repeat
writeln('Podaj pierwszą liczbę');
readln(liczba1);
writeln('Podaj drugą liczbę');
readln(liczba2);
writeln('1-Dodawanie , 2-Odejmowanie , 3-Mnożenie , 4-Dzielenie! 5-Koniec programu');
readln(key);

if key=1 then
writeln('Wynik to : ',liczba1+liczba2);
if key=2 then
writeln('Wynik to : ',liczba1-liczba2);
if key=3 then
writeln('Wynik to : ',liczba1*liczba2);
if key=4 then
writeln('Wynik to : ',liczba1 div liczba2); //Całkowita część z dzielenia , bez reszty.

Kody ASCII

Kody Ascii Tabela Kodów

Konfiguracja serwera TOMCAT 4.1

Serwer Tomcat to sztandarowy produkt projektu Jakarta opracowywanego przez Apache Software Foundation. Jest on implementacją specyfikacji Java Servlet SDK 2.2 firmy Sun oraz Java Server Pages 1.1. Tomcat działa bezproblemowo w systemach UNIX, Windows NT i Windows 2000. Użytkownicy systemów Windows 9x powinni zapoznać się ze stroną WWW poświęconą projektowi Tomcat, zawierającą wskazówki dotyczące konfiguracji tego serwera w tych systemach.