Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.OGÓLNE POLECENIA
2.KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW
3.UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD
4.KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
5.MAIL
6.SIEĆ
7.PROCESY
8.EDYTOR VI
9.EDYTOR EMACS
10.INNE INFORMACJE
11.MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS
12.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przykładowe rozwiązania programów w maszynie RAM
(a) f(n) = n5,
(b) f(n) = n10,
(c) f(a; b; c; d; e; f; x) = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f;
(d) f(n) = (0 jesli n jest parzysta, 1 w przciwnym przypadku),
(e) f(n) = n60, ale nie wiecej niz 15 rozkazów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
#include
#include
#include


void imie(int x,int y ,char napis[],int z,int w, char imie[],int r,int s, char witaj[])
{
gotoxy(x,y);
cout< gotoxy(z,w);
cin>>imie;
gotoxy(x,y);
clreol(); //funkcie ta czysci linie w miejscu gdzie znajduje sie kursor
gotoxy(r,s);
cout<
}


main()
{
double a,b,c,h,pole,delta;
int i,k;

imie(28,2,"podaj imie:",28,3,"dlugie imie i nazwisko %s",29,2,"WITAJ!!!");

gotoxy(1,6);
cout<<"1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, spotyka się je zarówno w domach, jak i biurach. Mają zazwyczaj postać desktopów albo notebooków. Służą głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Program oblicza wyznacznik macierzy 2x2 oraz 3x3. Temat moze malo odkrywczy ale moze komus sie przyda to, jak i co tu zastosowalem :) Oto program :

#include
#include
#include
void wczytaj2x2 ( float macierz[][2]);
void wczytaj3x3 ( float macierz[][3]);
float oblicz2x2 ( float macierz[][2]);
float oblicz3x3 ( float macierz[][3] );

main ()
{
// deklaracja zmiennych
float m2x2[2][2], m3x3[3][3];
char a=0,b;

// petla glowna programu
do
{ //petla menu
do
{
clrscr();
b=0;
puts(\"Program wylicza wyznacznik podanej macierzy:\\n\\n\");
puts(\"\\tF1 - obliczanie wyznacznika macierzy 2x2\");
puts(\"\\tF2 - obliczanie wyznacznika macierzy 3x3\\n\");
puts(\"\\tESC - wyjscie z programu\\n\");
// pobieranie znaku
a=getch();
if (a==0) b=getch();
}
while ( (a!=0 && b!=59) && (a!=0 && b!=60) && (a!=27) );
// wykonywanie wyboru F1 lub F2:
if (a!=27) switch (b)
{
case 59 : wczytaj2x2(m2x2);
printf (\"\\nWyznacznik podanej macierzy 2x2 = %f\\n\", oblicz2x2(m2x2));
printf (\"Nacisnij dowolny klawisz .