Programowanie

Linux-konkretne ściągi,komendy,przykładowe zadania na kolokwium

1.OGÓLNE POLECENIA
2.KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW
3.UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD
4.KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
5.MAIL
6.SIEĆ
7.PROCESY
8.EDYTOR VI
9.EDYTOR EMACS
10.INNE INFORMACJE
11.MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS
12.

Maszyna RAM

Przykładowe rozwiązania programów w maszynie RAM
(a) f(n) = n5,
(b) f(n) = n10,
(c) f(a; b; c; d; e; f; x) = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f;
(d) f(n) = (0 jesli n jest parzysta, 1 w przciwnym przypadku),
(e) f(n) = n60, ale nie wiecej niz 15 rozkazów.

Modułowa budowa komputera!

Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, spotyka się je zarówno w domach, jak i biurach. Mają zazwyczaj postać desktopów albo notebooków. Służą głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.

Obliczanie pierwiastkow funkcji kwadratowej, 2.Mnozenie 2 liczb, 3.Obliczanie pola trojkata, 4.Dodawanie i odejmowanie 2 liczb W jednym programie

#include
#include
#include


void imie(int x,int y ,char napis[],int z,int w, char imie[],int r,int s, char witaj[])
{
gotoxy(x,y);
cout< gotoxy(z,w);
cin>>imie;
gotoxy(x,y);
clreol(); //funkcie ta czysci linie w miejscu gdzie znajduje sie kursor
gotoxy(r,s);
cout<
}


main()
{
double a,b,c,h,pole,delta;
int i,k;

imie(28,2,"podaj imie:",28,3,"dlugie imie i nazwisko %s",29,2,"WITAJ!!!");

gotoxy(1,6);
cout<<"1.

Obliczanie wyznacznikow macierzy C/C++

Program oblicza wyznacznik macierzy 2x2 oraz 3x3. Temat moze malo odkrywczy ale moze komus sie przyda to, jak i co tu zastosowalem :) Oto program :

#include
#include
#include
void wczytaj2x2 ( float macierz[][2]);
void wczytaj3x3 ( float macierz[][3]);
float oblicz2x2 ( float macierz[][2]);
float oblicz3x3 ( float macierz[][3] );

main ()
{
// deklaracja zmiennych
float m2x2[2][2], m3x3[3][3];
char a=0,b;

// petla glowna programu
do
{ //petla menu
do
{
clrscr();
b=0;
puts(\"Program wylicza wyznacznik podanej macierzy:\\n\\n\");
puts(\"\\tF1 - obliczanie wyznacznika macierzy 2x2\");
puts(\"\\tF2 - obliczanie wyznacznika macierzy 3x3\\n\");
puts(\"\\tESC - wyjscie z programu\\n\");
// pobieranie znaku
a=getch();
if (a==0) b=getch();
}
while ( (a!=0 && b!=59) && (a!=0 && b!=60) && (a!=27) );
// wykonywanie wyboru F1 lub F2:
if (a!=27) switch (b)
{
case 59 : wczytaj2x2(m2x2);
printf (\"\\nWyznacznik podanej macierzy 2x2 = %f\\n\", oblicz2x2(m2x2));
printf (\"Nacisnij dowolny klawisz .