Instalacja i konfiguracja standardu LAM w systemie operacyjnym Linux

Projekt w załączniku.

Spis treści

I. Wstęp
1. Wprowadzenie do MPI
2. Wprowadzenie oraz historia LAM/MPI
3. Wymagania
4. Środowisko wykorzystane w projekcie.
II. Proces instalacji
1. Konfiguracja oraz instalacja LAM/MPI
2. Po instalacji
3. Konfiguracja ssh
4. Uruchamianie i zatrzymywanie środowiska
III. Programowanie z wykorzystaniem LAM/MPI
1. Kompilacja
2. Uruchomienie
3. Typy komunikacji w LAM
a) Komunikacja point-to-point
b) Komunikacja rozgłoszeniowa (Collective communication)
c) Komunikacja non-blocking
IV. Podsumowanie

Related Articles