Architektura

Geotechnika Określenie stanu i spoistości gruntu spoistego

W załaczniku jest wszystko ladnie pieknie

Gotyk

Styl w architekturze i sztukach plastycznych panujący w Europie w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza. Stanowi szczytowe osiągnięcie kultury rycerskiej, mieszczańskiej a także dworskiej. Rozwijał się w kilku fazach od połowy XII w. i trwał do końca XV w. Nazwa gotyk pojawiła się w pismach L.

Gotyk

GOTYK WE FRANCJI
ARCHITEKTURA GOTYKU W EUROPIE
RZEŹBA I MALARSTWO

Gotyk

Malarstwo Gotyckie

Gotyk, romanizm

Architektura romańska i gotycka w Europie

Architektura gotycka
Określenie architektura gotycka odnosi się do stylu w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XII do początku XVI wieku. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej (mieszczańskiej i rezydencjonalnej).