Architektura

Pałac Kultury i Nauki - rozważania o ...

Kiedy zdecydowałam się pisać ten a nie inny temat, udałam się do centrum by wnikliwie obejrzeć przedmiot moich rozważań. Stanęłam przed tym monumentem i zaczęłam mu się przyglądać, Samo obejście tego Kolosa zajęło mii trochę czasu. Jedynymi ludźmi oglądającymi Pałac Kultury Nauki oprócz mnie (a moja osoba przyglądająca się „Patykowi” i robiąca notatki budziła żywe zainteresowanie) byli jeszcze azjatyccy turyści (na nich jeszcze patrzono z politowaniem, na mnie z pewnie wrogością).

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

Związana z porządkami architektonicznymi:

 Porządki architektoniczne: systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy są powiązane proporcjami.
Dorycki: ciężkie proporcje, surowość, kolumny wsparte na stylobacie, żłobkowany trzon, zwężający się ku górze, z lekkim wybrzuszeniem, głowica złożona z echinusa i abakusa.

Pojęcia i słownictwo odnoszące się do architektury.Okresy w rozwoju architektury.

Pojęcia i słownictwo odnoszące się do architektury.

Pojęcie budowla, budownictwo, architektura czy styl, są wszystkim dobrze znane i często używane w mowie potocznej.
Budowlą nazywa się każde dzieło rak ludzkich trwale połączone z gruntem. Może to być budynek lub zespół budynków, również most, tunel, wiadukt a także droga, słup, ogrodzenie.

Porównaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki.

WSTĘP

Akceptacja odmiennej cywilizacji jest wypadkową naszych relacji ze światem ? zdolności do przyjmowania lub odrzucania nowego, dzielenia na swojskie i obce. Rzymianie uważali, że cywilizację tworzą prawa, obyczaje i moralność. Pismo pojawiło się w społeczeństwach rolniczych, bowiem jedynie one zakładały miasta i tworzyły instytucje polityczne, które kojarzymy z państwem.

Pożytki z socjologii dla urbanistów

Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi.
Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak:
-Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach ?
-Piotr Sztompka wyjaśnia w jednej ze swych książek, że ?socjologia zrodziła się jako naukowe badanie historii?
-Simmel pisze o socjologii, jako ?nauce o stale powtarzających się formach życia społecznego?
-według Zygmunta Baumana ?socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości.