Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do optymalnego wykorzystania spożytego pożywienia i utrzymania ciągłości procesu przemiany materii niezbędne są w i t a m i n y (łac.: vita ? życie, amina ? związek chemiczny zawierający grupę aminową). Nazwa ?witamina? została wymyślona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka, który to w 1911r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dlaczego życie powstało w wodzie?

Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie dlaczego życie na Ziemi narodziło się w wodzie.
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wyjaśnić kiedy i w jaki sposób pojawiła się woda na naszej planecie.
W klasycznej koncepcji początek wszystkiemu dały gazy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
pytania na egzamin z gleboznawstwa rolnictwo rok 1 sem2.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Efekt Cieplarniany
Analiza klimatu w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat, czyli po ustąpieniu lądolodu z umiarkowanej strefy klimatycznej Europy, wykazała niewielkie fluktuacje temperatury. Jednak w XX stuleciu wyraźnie zaznaczył sie wzrostowy trend temperatury na świecie. Przyczyną tego coraz bardziej niepokojącego zjawiska są neiwidzielne gazy , które w związku z procesami cywilizacyjnymi zaczęły się w zbyt dużych ilościach przedostawać do atmosfery.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ściąga w załączniku ;P