Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1.Etiologia i Patogeneza gorączki reumatoidalnej
2.Dolegliwości i problemy z tym związane
3.Leczenie choroby – gorączki reumatoidalnej

Gorączka reumatoidalna- jest to przewlekły proces zapalny tkanki łącznej charakteryzujący się zaostrzaniem i nawrotami

Pierwotna przyczyna:
zakażenie paciorkowcem þ – hemolizującym z grupy A znajdującym się w ogniskach zakażenia np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PREZENTACJA Z TEMATU OCHRONA PRZYRODY
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HACCP - historia
1970 : narodziny HACCP w USA w przemyśle chemicznym
1972 : zastosowanie HACCP w USA w przemyśle spożywczym pracującym na potrzeby NASA i armii amerykańskiej
1987 : pierwsza rekomendacja Kodeksu Żywnościowego na temat HACCP
1993 : dyrektywa 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych narzuca stosowanie zasad HACCP
1997 : włączenie HACCP do zalecanego Międzynarodowego Kodeksu Praktyki « Ogólne Zasady Higieny Żywności » Kodeksu Żywnościowego
2003: zmiany zasad Codex Alimentarius pozwalające na wprowadzenie elastycznego podejścia dla krajów rozwijających się i małych przedsiębiorstw w sektorze żywności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z około 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze względu na efektowne, duże kwiaty pływające na powierzchni wody, gatunek ten rozpowszechniony jest w uprawie, zwłaszcza w postaci odmian barwnie kwitnących.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO CZŁOWIEKA.

Oddychanie jest jednym z najważniejszych przejawów życia. Aby było sprawne, w złożonych organizmach wykształcił się wielonarządowy system dostawy tlenu i odbioru dwutlenku węgla. Ten system to układ oddechowy. Składa się on z dróg oddechowych górnych (jamy nosowej i gardła) oraz dolnych (krtani, tchawicy, dwóch dużych oskrzeli oraz wewnątrzpłucnego drzewa oskrzelowego).