Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Biologia- pochodzi z j. Angielskiego Bio=życie, logos= nauka
Przedmiotem biologii jest wszystko co dotyczy budowy, rozwoju, pochodzenia, przemian organizmów żywych.

Najważniejsze dzieje biologii:
Papirus, znaleziony przez George'a Ebersa w Egipcie w r. 1860. Po przetłumaczeniu okazało się, że jest to dzieło medyczne z XV w p. n.e
Arystoteles stworzył podstawową morfologię
Aleksandria; Ptoleneusz wzniósł wielkie muzeum i założył bibliotekę. Kwitła tam matematyka i geografia, ale przyrodoznawstwem nie zajmowano się prawie w ogóle.
Cesarstwo Rzymskie- wielkie pod względem politycznym nie było jednak nigdy prawdziwym ośrodkiem kultury własnej Rzymian.
Pliniusz Starszy: rzymski generał i powieściopisarz. Prawdopodobnie pod wpływem ogromu jego dorobku pisarskiego (37-tomowa Historia naturalna) okrzyknięto go największym przyrodnikiem starożytności. Bliższe zapoznanie z jego dziełami skłania jednak do stwierdzenia, że jego wkład w pogłębianie wiedzy przyrodniczej nie był wielki, przeciwnie, jego historia naturalna świadczy wręcz o tendencji wstecznej.
Galen, rzymski anatom i lekarz, jeden z nielicznych prawdziwych autorytetów schyłku okresu starożytnego. Opisał 7 nerwów czaszkowych, zastawki serca oraz różnice między tętnicami i żyłami; między innymi wykazał, że tętnicami płynie krew, a nie powietrze, jak sądzono dotychczas. Jego sposób opisywania lekarstw obowiązywała w zach. Europie przez 150 lat po jego śmierci
Okres średniowiecza to czas odwrócenia się od nauki i spraw doczesnych, nauka była postrzegana jako herezja, a szkoły zostawały zamykane

Wiek XVIII
Wesaliusz- stworzył anatomie porównawczą, pierwszy przeprowadził sekcję zwłok na ludziach
William Harwey- opisał krwiobieg i działanie serca
Leeuwenhoek- stworzył mikroskop
Grewa, Hooke'a, Malpighiego -zastosowanie mikroskopu do badń nad strukturą tkanki, komórki i światem pierwotniaków
Lineusz- wprowadzają system nazewnictwa biologicznego, stosowany do dzisiaj
Bichat- zapoczątkował naukę o budowie tkanek(histologia)

Wiek XIX
Schwan, Schlaiden- zapoczątkowali budowe komórkową
Max Schultze- Odkrył cytoplazmę komórki, jest tez cytowany jako jeden z pierwszych opisów płytek krwi.
Wiek XX
Watson'a i Criek- odkryli makromolekularną budowe DNA
gwałtowny rozwój techniki umożliwił precyzyjne badania

Biologia zajmuje się życiem jako przejaw na różnych poziomach jego organizmu:
molekularnym bada jego życie(biologia molekularna,biochemia,biofizyka,genetyka)
komórkowym(cytologia)
ponad komórkowym(fizjologia, biofizyka,anatomia,histologia)
rozwoju osobniczego(biologia rozwoju)
dziedziczenia(genetyka, epigenetyka)
zachowania w grupie(etiologia)
całej populacji(genetyka populacji,ekologia)
wielogatunkowych linii ewolucyjnych(systematyka)
zależności